Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή
photo photo photo

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 ως Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Τον Ιούνιο του 2003 απέκτησε την αυτοδυναμία του και τον Ιούνιο του 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα δέχεται περί τους 140-150 προπτυχιακούς, συμπεριλαμβανομένων των μεταγραφών και των ειδικών κατηγοριών, και 25-35 νέους μεταπτυχιακούς, αναλόγως των υποψηφιοτήτων.

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης, το Τμήμα τον Απρίλιο του 2012 προχώρησε στην κατάρτιση του νέου πενταετούς Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.). Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εκπαιδευτούν και σε θέματα Ενέργειας,  εμβαθύνοντας στις κατευθύνσεις:

(α) Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,

(β) Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,

(γ) Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,

(δ) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και

(ε) Ενέργειας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και διδακτικής, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις σελίδες του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τον αντίστοιχο κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων.

Οι κατευθύνσεις έχουν επιλεγεί με βάση την μακρόχρονη πείρα της συμβουλευτικής επιτροπής τους Τμήματος και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενδεικτικές μορφές απασχόλησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος δίνονται στην σελίδα Επαγγελματικές Προοπτικές.

Επιπροσθέτως, από το Σεπτέμβριο του 2003, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Μετά την αναμόρφωσή του τον Ιούλιο του 2014, αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων, στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών». Περισσότερο αναλυτικά, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τις γνώσεις, δεξιότητες και τάσεις των α) Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, β) των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, γ) των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών, δ) των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και ε) της Ενέργειας. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών». Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην συστηματική ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τα ανωτέρω αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις σελίδες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον αντίστοιχο κατάλογο μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Παράλληλα, το Τμήμα προσφέρει τις δυνατότητες:

(α) Παρακολούθησης Διδακτορικών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα των διδακτορικών σπουδών.

(β) Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήματος: www.e-ce.uth.gr
Διεύθυνση Τμήματος: Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου, Κτήριο Δεληγιώργη, Τ.Κ. 382 21, Βόλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 74967, 74934, 74550