Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή
photo photo photo

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα και ο χώρος του

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής είναι χωροθετημένο πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ο Βόλος, μια μοντέρνα δυναμική μεσαίου μεγέθους πόλη, βρίσκεται στις υπώρειες του Πηλίου, όρους εξαιρετικού φυσικού κάλους, με πολλούς καλά διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς, που συνδυάζει αξιόλογα τοπία χειμερινού και θερινού τουρισμού. Η πόλη του Βόλου και οι γύρω περιοχές της, συνδυάζουν το ευχάριστο φυσικό περιβάλλον με τη δυνατότητα προσήλωσης στις σπουδές μακριά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Το ευχάριστο φυσικό περιβάλλον όπως και το ζωντανό πολιτιστικό περιβάλλον προσφέρουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας σφύζουσας ακαδημαϊκής κοινότητας στο Βόλο.

Η ιστορία της περιοχής του Βόλου αρχίζει πολύ πριν από την απελευθέρωση του το 1881. Από τις αρχές του 20ου  αιώνα ο Βόλος αναδεικνύεται σε μεγάλο βιομηχανικό και εμπορικό πόλο της Κεντρικής Ελλάδας. Στην ανάπτυξή του συνέβαλε αποφασιστικά η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του με τον ερχομό των προσφύγων, κυρίως, της Μικράς Ασίας. Οι σεισμοί των αρχών της δεκαετίας του ’50 κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του Βόλου και των αξιόλογων νεοκλασικών κτιρίων του. Σήμερα, σώζονται λίγα από τα παλαιά κτίρια του Βόλου, τα οποία ο Δήμος προσπαθεί να διατηρήσει και να αποδώσει σε νέες χρήσεις. Ορισμένα από τα κτίρια αυτά, ανακαινισμένα, στεγάζουν σχολές και υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα στο “Πεδίον του Άρεως”, στην έξοδο της πόλης προς την Αθήνα. Το συγκρότημα αυτό περιλαμβάνει κυρίως παλαιά βιομηχανικά κτίρια που έχουν ανακαινισθεί και αποδοθεί στο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια επιτυχημένη περίπτωση απόδοσης παλαιών κτιρίων σε νέα χρήση, με ιδιαίτερες μάλιστα αισθητικές αξιώσεις. Το συγκρότημα περιλαμβάνει έξι κτίρια: το παλαιό μηχανουργείο, το παλαιό χυτήριο, το κτίριο Παπαρήγα, δύο λυόμενα και ένα νέο. Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από τις αρχές του 2000 στεγάζεται στο νέο κτίριο. Στο ίδιο συγκρότημα στεγάζονται, επίσης, και τα Τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, καθώς και των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Το Πεδίον του Άρεως και η ευρύτερη περιοχή του βρίσκονται υπό αναδιαμόρφωση. Ήδη, πέρα από τα κτίρια της Σχολής που θα κατασκευαστούν εκεί, υπάρχει ένα μεγάλο παραλιακό πάρκο μέσα στο οποίο στεγάζεται εκθεσιακό κέντρο του Δήμου, που ταυτόχρονα λειτουργεί ως κλειστό γυμναστήριο. Σε πολύ μικρή απόσταση από το κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου περνά ο χείμαρρος Κραυσίδωνας του οποίου οι παρόχθιες ζώνες πρόκειται να αναπλαστούν. Η απόσταση από το κέντρο με τα πόδια είναι περίπου 15 λεπτά, ενώ η πρόσβαση με δίτροχα είναι άνετη. Παράλληλα, υπάρχει και πυκνή λεωφορειακή εξυπηρέτηση. Το κέντρο του Βόλου, όπου μένουν πολλοί φοιτητές, είναι μια ανεπτυγμένη εμπορική περιοχή, που προσφέρει πολλές δυνατότητες πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας.

Το Τμήμα – Διοικητική δομή

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, λειτουργεί από το 1989 και απέκτησε αυτοδύναμη διοικητική υπόσταση τον Οκτώβριο του 1996.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η  Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση καταρτίζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, παρακολουθεί την καλή εφαρμογή του, φροντίζει για τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία του Τμήματος και επιλύει τα ακαδημαϊκά ή και διοικητικά θέματα που προκύπτουν.Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος να συγκαλεί τη Συνέλευση και τη ΓΣΕΣ, να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Το ανώτατο όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση  στην οποία συμμετέχουν:

    • όλα τα μέλη ΔΕΠ,
    • ένας εκπρόσωπος των  προπτυχιακών φοιτητών,
    • ένας εκπρόσωπος των  μεταπτυχιακών φοιτητών,
    • ένας εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος.

Το Τμήμα – Σχέσεις την Τοπική Κοινωνία και Ευρύτερο Εθνικό και Διεθνή Ακαδημαϊκό Χώρο

Το Τμήμα, παρόλο που ανήκει σ’ ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, ανέπτυξε μια έντονη ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών, στις δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ, στις ανταλλαγές διδασκόντων και φοιτητών, στις συνεργασίες και στην έρευνα κλπ.

To Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, διατηρεί στενές σχέσεις με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας. Ανάλογες σχέσεις έχουν δημιουργηθεί και με διάφορους άλλους τοπικούς φορείς (αναπτυξιακούς, ερευνητικούς κ.λπ.). Οι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των φορέων και του Τμήματος αποτελούν σημαντικό παράγοντα θετικής ένταξης του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και, παράλληλα, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος.

Μια ειδική περίπτωση συνεργασίας είναι αυτή με το ΤΕΕ-Μαγνησίας. Έχει δημιουργηθεί μια στενή σχέση στα πλαίσια της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες σε ημερίδες, μαθήματα, και ομάδες εργασίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης διατηρεί στενές σχέσεις με τομείς άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας και του εξωτερικού που ασχολούνται με παρεμφερή αντικείμενα. Έτσι, υπάρχουν συνεργασίες των διδασκόντων μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), κ.λπ.

 

Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήματος: www.prd.uth.gr
Διεύθυνση Τμήματος: Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τ.Κ.383 34
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 74452-55, 74431