Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Διοικητικά-Φοιτητικά θέματα

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση του ΤΜΧΠΠΑ για το διορισθέντα Υφυπουργό, Ομότιμο Καθηγητή κ. Δημήτρη Οικονόμου
2019-07-10

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση του ΤΜΧΠΠΑ για το διορισθέντα Υφυπουργό, Ομότιμο Καθηγητή κ. Δημήτρη Οικονόμου

Δελτίο Τύπου τελετής αναγόρευσης διδακτόρων και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των ΠΜΣ και ΠΠΣ της Πολυτεχνικής Σχολής
2019-06-18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε, ότι η τελετή αναγόρευσης διδακτόρων και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 10:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών  Σπουδών και του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 11:30

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, ώρα 13:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.


Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ώρα 10:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ώρα 12:00

Αναγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 

Με εκτίμηση

Ο Γραμματέας της Πολυτεχνικής Σχολής

Ισίδωρος Παππάς*

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

Ανακοίνωση Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής
2019-02-11

Με την ευκαιρία του ορισμού των μελών των Προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συναδέλφους που τις στελεχώνουν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτελέσουν εξαιρετικό έργο τόσο ως προς την οργάνωση των σπουδών όσο και ως προς τη στελέχωση σε προσωπικό. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στα νέα Τμήματα - και ειδικότερα στα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας - και θα προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες όποτε αυτές μας ζητηθούν. Εκφράζεται δε και πάλι η ευχή, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στο μέλλον και εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις από την αρχή δημιουργίας των Τμημάτων αυτών, να προκύψει πιθανά, και πάντα μετά από αξιολόγηση, Τμήμα που θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή, θεραπεύοντας νέα, συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη Πολυτεχνική Σχολή γνωστικά αντικείμενα του χώρου της Επιστήμης των Μηχανικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Π.Θ.
2018-06-08

Την προκήρυξη θα την βρείτε εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΜΧΠΠΑ
2018-04-25

Προς:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΤΜΧΠΠΑ)

 

Κοινοποίηση:

 1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Θ.

Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη

 1. Πρόεδρο Τμήματος του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καθηγητή Αλέξιο-Μιχαήλ Δέφνερ
 2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Π.Θ.

 

Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

Κοσμήτορας

 

Τηλ.: 24210-74020/74168

fax:   24210-74284/74169

Ε-mail: dean_eng@uth.gr

             aloukas@civ.uth.gr

 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.: 213

Βόλος,  25-04-2018

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με διετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2020

και

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς,

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. To Π.Δ. 240/1994 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄30-08-1994) «Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων». 
 3. Το  Π.Δ. 319/2001 (ΦΕΚ 217/τ.Α΄ 28-09-2001) «Μετονομασία του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης» 
 4. Την αριθμ. 13380/15/ΓΠ/12.11.2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.11.2015) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 5. Την υπ΄ αριθ. 11998/15/ΓΠ 21-07-2016 διαπιστωτική πράξη εκλογής του Προέδρου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με θητεία από 1/09/2016  έως 31/08/2018

 

 1. το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) άρθρο 15 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο και τρίτο, παρ. 8,  άρθρο 23 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και την παρ. 13 του άρθρου 84
 2. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 3. Την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.
 4. 9.       Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

 

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής)  μέχρι  την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και έως ώρα 14:30μ.μ.  με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πεδίο Άρεως, Κτήριο Χωροταξίας, 2ος Όροφος, Γραφείο Γ 17).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dean-eng@uth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
 • Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», στη διεύθυνση:

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

Πεδίο Άρεως

Τ.Κ. 38334 Βόλος

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας Καθηγητές ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος  για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Δ/ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου Κλινικής ή Μουσείου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπό και ένα αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 

Το σώμα των εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη  ομάδα  εκλεκτόρων), ορίζεται από τους εκλογικούς καταλόγους όπως καταρτίζονται και  τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο εκλογικό σώμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της  δεύτερης ομάδας  (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.).

Δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη ΔΕΠ που κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή Κ.Ε.Ε  με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, πρώτα για τους υποψήφιους Προέδρους και ακολούθως για τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους την ίδια ώρα, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος κατά την προσέλευσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να ψηφίσουν, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε το Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 

Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων με την εφαρμογή του αλγορίθμου που ορίζεται στο Ν.4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη  άγονη  διαδικασία  με  κάλπη  για  άλλο  λόγο  πλην  ισοψηφίας  ή  αν  δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω παράγραφος.

 

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ορίζεται σε ημερολογιακά έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η -09 -2018 και ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η -08 -2010.

 

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 από ώρα 10:00΄ έως 13:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος) του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως, Βόλος) προκειμένου να ψηφίσουν σε ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά,  για  την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 από ώρα 10:00 με ώρα λήξης της ψηφοφορίας 13:00΄ στον ίδιο χώρο.

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς*

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας :

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας

 

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Τ.Μ.Χ.Π .Π.Α

 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

Υποψηφιότητας για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας& Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής

 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

του/της

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Πατρώνυμο:

………………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης:

………………………………………………………….

Βαθμίδα:

…………………………………………………………

Θέμα : «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης»

 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

……………………………………..…

 

Π Ρ Ο Σ

τον Κοσμήτορα της

Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ης Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ΄αρ. 213/25-04-2018 προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Συνημμένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

β. Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

………………………………………..

 

 

 

 

                                                                                     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1)

 

Ο-Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία γέννησης (2):

 

Τόπος γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τηλ:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

Τ.Κ.:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

                                 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    .(4)

 

                                                                                                                                                                       Ημερομηνία __/__/____

                                                                                                                                                                                     Ο-Η Δηλ

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Υπογραφή)

 

(1)     Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

(2)     Αναγράφεται ολογράφως

(3)     «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4)     Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2018-04-25

Προς:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Πολιτικών   Μηχανικών

 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΤΠΜ)

 

Κοινοποίηση:

 1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Θ.

Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη

 1. Πρόεδρο Τμήματος Πολιτικών  Μηχανικών
  Αν. Καθηγητή Βασίλειο Κανακούδη
 2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Π.Θ.

 

Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

Κοσμήτορας

 

Τηλ.: 24210-74020/74168

fax:   24210-74284/74169

Ε-mail: dean_eng@uth.gr

             aloukas@civ.uth.gr

 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.: 212

Βόλος,  25-4-2018

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με διετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2020

και

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς,

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. To Π.Δ. 177/1993 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄/28-4-93) «Μετονομασία Σχολών-Ίδρυση-Οργάνωση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 
 3. Την αριθμ. 13380/15/ΓΠ/12.11.2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.11.2015) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Την υπ΄ αριθ 11994/16/ΓΠ 21-07-2016 διαπιστωτική πράξη  εκλογής του Προέδρου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με θητεία από 1/09/2016  έως 31/08/2018.
 5. το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) άρθρο 15 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο και τρίτο, παρ. 8,  άρθρο 23 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και την παρ. 13 του άρθρου 84
 6. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 7. Την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. 8.       Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πολίτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής) μέχρι  την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και έως ώρα 14:30μ.μ. 

με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πεδίο Άρεως, Κτήριο Χωροταξίας, 2ος Όροφος, Γραφείο Γ 17).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dean-eng@uth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
 • Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», στη διεύθυνση:

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

Πεδίο Άρεως

Τ.Κ. 38334 Βόλος

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας Καθηγητές ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος  για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Δ/ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου Κλινικής ή Μουσείου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 

Το σώμα των εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη  ομάδα  εκλεκτόρων), ορίζεται από τους εκλογικούς καταλόγους όπως καταρτίζονται και  τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο εκλογικό σώμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της  δεύτερης ομάδας  (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.).

Δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη ΔΕΠ που κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)  με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, πρώτα για τους υποψήφιους Προέδρους και ακολούθως για τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους την ίδια ώρα, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος κατά την προσέλευσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να ψηφίσουν, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε το Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 

Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων με την εφαρμογή του αλγορίθμου που ορίζεται στο Ν.4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη  άγονη  διαδικασία  με  κάλπη  για  άλλο  λόγο  πλην  ισοψηφίας  ή  αν  δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω παράγραφος.

 

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ορίζεται σε ημερολογιακά έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η -09 -2018 και ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η -08 -2020.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 από ώρα  10:00΄ έως 13:00΄ στην αίθουσα Συνελεύσεων του κτηρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως,  Βόλος) προκειμένου να ψηφίσουν σε ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά,  για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 από ώρα 10:00 με ώρα λήξης της ψηφοφορίας 13:00΄ στον ίδιο χώρο.

 

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς

 

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας :

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Τ.Π.Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

Υποψηφιότητας για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

του/της

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Πατρώνυμο:

………………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης:

………………………………………………………….

Βαθμίδα:

…………………………………………………………

Θέμα : «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών»

 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

……………………………………..…

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

τον Κοσμήτορα της

Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ΄αρ. 212/25-04-2018      προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 

Συνημμένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

β. Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

………………………………………..

 

 

 

                                                                                     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1)

 

Ο-Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία γέννησης (2):

 

Τόπος γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τηλ:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

Τ.Κ.:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

                                 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    .(4)

 

                                                                                                                                                                       Ημερομηνία __/__/____

                                                                                                                                                                                     Ο-Η Δηλ

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Υπογραφή)

 

(1)     Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

(2)     Αναγράφεται ολογράφως

(3)     «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4)     Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2018-04-25

Προς:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων    Μηχανικών

 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του ΤΑΜ)

 

Κοινοποίηση:

 1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Καθηγητή Γεώργιο Πετράκο

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Θ.

Καθηγητή Αθανάσιο Σφουγγάρη

 1. Πρόεδρο Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
  Καθηγήτρια Βασιλεία Τροβά
 2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Π.Θ.

 

Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

Κοσμήτορας

 

Τηλ.: 24210-74020/74168

fax:   24210-74284/74169

Ε-mail: dean_eng@uth.gr

             aloukas@civ.uth.gr

 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.: 211

Βόλος,  25-4-2018

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

με διετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2020

και

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς,

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. To Π.Δ. 211/1999 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄06-09-1999) «Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 
 3. Την αριθμ. 13380/15/ΓΠ/12.11.2015 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.11.2015) για το διορισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Την υπ΄ αριθ. 11993/16/ΓΠ 21-07-2016 διαπιστωτική πράξη εκλογής της Προέδρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με θητεία από 1/09/2016  έως 31/08/2018
 5. το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) άρθρο 15 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο και τρίτο, παρ. 8,  άρθρο 23 παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, και την παρ. 13 του άρθρου 84
 6. Την με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 7. Την αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση.

 

 1. 8.       Τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση. 

 

προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής (πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής)  μέχρι  την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και έως ώρα 14:30μ.μ.    με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πεδίο Άρεως, Κτήριο Χωροταξίας, 2ος Όροφος, Γραφείο Γ 17).
 • Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dean-eng@uth.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. H ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας. 
 • Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», στη διεύθυνση:

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

Πεδίο Άρεως

Τ.Κ. 38334 Βόλος

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και πρωτοκολλείται στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους απασχόλησης, πρώτης βαθμίδας Καθηγητές ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος  για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος Καθηγητής. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Η εκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Δ/ντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου Κλινικής ή Μουσείου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών μετά από πρόσκληση, να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έναν αντιπρόσωπό και ένα αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 

Το σώμα των εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη  ομάδα  εκλεκτόρων), ορίζεται από τους εκλογικούς καταλόγους όπως καταρτίζονται και  τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Π.Θ. και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκρισή τους οι κατάλογοι θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο εκλογικό σώμα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της  δεύτερης ομάδας  (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.).

Δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη ΔΕΠ που κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)  με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, πρώτα για τους υποψήφιους Προέδρους και ακολούθως για τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους την ίδια ώρα, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος κατά την προσέλευσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να ψηφίσουν, πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε το Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

 

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Κ.Ε.Ε., στην οποία απευθύνονται.

Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

 

Πρόεδρος εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων με την εφαρμογή του αλγορίθμου που ορίζεται στο Ν.4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, την επομένη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη  άγονη  διαδικασία  με  κάλπη  για  άλλο  λόγο  πλην  ισοψηφίας  ή  αν  δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει την εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της άγονης εκλογικής διαδικασίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.

 

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω παράγραφος.

 

Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ορίζεται σε ημερολογιακά έτη με ημερομηνία έναρξης την 1η -09 -2018 και ημερομηνία λήξης της θητείας την 31η -08 -2020.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται όλα τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προσέλθουν την Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 από ώρα  10:00΄ έως 13:00΄ στο Γραφείο του Προέδρου (Ισόγειο κτηρίου) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πεδίον Άρεως, Βόλος) προκειμένου να ψηφίσουν σε ξεχωριστή κάλπη και διαδοχικά, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αν χρειασθεί, όπως ορίζει ο Νόμος, θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα, Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 από ώρα 10:00 με ώρα λήξης της ψηφοφορίας 13:00΄ στον ίδιο χώρο.

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς

 

 

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας :

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (της) υποψηφίου (ας) κωλύματα εκλογιμότητας

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση

 

 

Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Τ.Α.Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Υποψηφιότητας για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

του/της

 

Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Πατρώνυμο:

………………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης:

………………………………………………………….

Βαθμίδα:

…………………………………………………………

Θέμα : «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

 

 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

……………………………………..…

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

τον Κοσμήτορα της

Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση του  Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ΄αρ. 211/25-04-2018      προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου/Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Συνημμένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

β. Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών/Η Αιτούσα

 

………………………………………..

 

 

 

                                                                                     

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1)

 

Ο-Η Όνομα:

 

Επώνυμο

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία γέννησης (2):

 

Τόπος γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τηλ:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

Τ.Κ.:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

                                 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    .(4)

 

                                                                                                                                                                       Ημερομηνία __/__/____

                                                                                                                                                                                     Ο-Η Δηλ

 

 

 

                                                                                                                                                                                  (Υπογραφή)

 

(1)     Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

(2)     Αναγράφεται ολογράφως

(3)     «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

(4)     Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ΤHMMY
2017-10-26

H Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηαχνικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι εδώ.

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ.
2017-10-20

Η Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ είναι εδώ

Φοιτητικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου 5X5
2017-10-17

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Γυναικείου Ποδοσφαίρου Volos 2004, διοργανώνει Φοιτητικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου

5 X 5, με τη συμμετοχή ομάδων, που θα συγκροτηθούν από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το τουρνουά, θα διεξαχθεί στο γήπεδο 5 X 5 ποδοσφαίρου, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017.

Δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, μέχρι την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017, στα τηλέφωνα : 24210-74208, 694780289

Email: apapant@uth.grasvolos2004@gmail.com,

Επισυνάπτονται : Ανακοίνωση, Αφίσα

http://upload.users.uth.gr/files/soccer tournament.pdf

 

http://upload.users.uth.gr/files/Poster.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2017-07-25

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμαρτύρονται έντονα για την κατάθεση του νομοσχεδίου που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με τη μορφή του επείγοντος, ακολουθώντας τη συνηθισμένη τακτική προηγούμενων κυβερνήσεων.

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ. έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και έχουν εκφράσει σοβαρές διαφωνίες για σειρά σημαντικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, κατά τη φάση της διαβούλευσης του νομοσχεδίου (π.χ. ρυθμίσεις, για τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, για την εκλογή μελών διοίκησης των Α.Ε.Ι., για οικονομικά θέματα και θέματα καθημερινής διαχείρισης, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών).  Δυστυχώς, πολλές από τις προτάσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη στο κατατεθέν νομοσχέδιο.

 

Ειδικότερα, για το θέμα της αναγνώρισης των πενταετούς διάρκειας διπλωμάτων ως ενιαίων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), το οποίο αποτελεί μακροχρόνια διεκδίκηση των Πολυτεχνικών Σχολών, και ενώ υπήρξε διαβεβαίωση για την οριστική λύση του θέματος κατά τη διάρκεια των θεσμικών συναντήσεων του Υπουργού Παιδείας με τους Κοσμήτορες των Α.Ε.Ι. κατά τη φάση της διαβούλευσης, υπήρξε σοβαρή υπαναχώρηση από το αρχικό σχέδιο, με την προσθήκη ρύθμισης που ουσιαστικά ακυρώνει την αναγνώριση, αφού αφαιρεί από τους διπλωματούχους αυτούς τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ουσιαστικά δικαιώματα κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου. Ο Υπουργός Παιδείας στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων (8 Ιουλίου 2017) δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει αλλαγή της προσθήκης αυτής. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε δημιουργώντας ζήτημα αξιοπιστίας των όρων με τους οποίους γίνεται ο διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστημίων. Καλούμε, λοιπόν, τον Υπουργό Παιδείας, έστω και την τελευταία στιγμή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή να σεβαστεί τη δέσμευσή του και να προβεί σε αλλαγή της προσθήκης.

 

 

 

Φοιτητικός Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο Πεδίον Άρεως
2015-05-14

Με στόχο τη διευκόλυνση της στάθμευσης και κυκλοφορίας ποδηλάτων και την καλύτερη αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με αντικείμενο το σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (BicycleRacks).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων με την υποχρέωση δημιουργίας διατμηματικών ομάδων (τουλάχιστον από δυο τμήματα).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν νέες, ευρηματικές και υλοποιήσιμες λύσεις για την στάθμευση των ποδηλάτων στο περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Την οργάνωση του διαγωνισμού αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Πρόγραμμα
19 Μαρτίου: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού
23-30 Μαρτίου: Υποβολή ερωτήσεων στην διεύθυνση archweb -at- uth.gr
6 Απριλίου: Δημοσίευση Απαντήσεων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
14 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
21 Μαΐου: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και εκτυπωμένη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Βόλο αυτοπροσώπως ή θα σταλούν ταχυδρομικά. Και στις δύο περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, 12:00 το μεσημέρι. Καθυστερημένες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού ανατρέξτε στη σχετική προκήρυξη.

Για την πρόταση χωροθέτησης χρησιμοποιήστε το υπόβαθρο του Πεδίου Άρεως.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει, μαζί με την πρότασή σας, να παραδώσετε σε κλειστό φάκελο Α4 το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν

Ερ. Πόσες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων να υπολογιστούν;
Απ. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης δεν είναι δεσμευτικός, αλλά ενδεικτικά μπορείτε να υπολογίσετε 50 θέσεις στάθμευσης ανά Τμήμα.

Ερ. Θα πρέπει όλες οι θέσεις σταθμεύσεις ποδηλάτων να έχουν πρίζα;
Απ. Όχι όλες.

Ερ. Θα μπορούσαν οι θέσεις σταθμεύσεις να χωροθετηθούν και στους χώρους πρασίνου; Απ. Όχι, μόνο σε σκληρά δάπεδα.

Ερ. Απαιτείται σκίαστρο;
Απ. Δεν είναι απαραίτητο.

Ερ. Μπορούν να τοποθετηθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και εκτός Πολυτεχνικής στα πεζοδρόμια;
Απ. Ναι.

Ερ. Επιτρέπεται ομάδα φοιτητών που να ανήκουν όλοι στο ίδιο τμήμα;
Απ. Όχι

 

Car Pooling
2014-05-21

η Πολυτεχνική Σχολή έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει την πλατφόρμα UthPool. Πρόκειται για ένα σύστημα car pooling που χρησιμοποιείται διεθνώς σε μεγάλη κλίμακα, το οποίο κατασκευάστηκε προκειμένου να καταστήσει τις μετακινήσεις μας πιο ευχάριστες.

Η συμμετοχή στο σύστημα προορίζεται μόνο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Π.Θ., και σας καλούμε να την αγκαλιάσετε και να τη χρησιμοποιήσετε όσο περισσότερο γίνεται, όπως και να στείλετε σχόλιά σας στη διαχείριση του συστήματος για να εφαρμοστούν τυχόν βελτιώσεις.

Καλά και ευχάριστα ταξίδια!

Παντελής Σκάγιαννης
Κοσμήτορας Π.Σ. Π.Θ.

Συλλογή υπογραφών κατά του υπερδιπλάσιου αριθμού εισακτέων στην Πολυτεχνική Σχολή
2013-03-27

Στη σελίδα http://www.ipetitions.com/petition/eisakteoi-polytechnikis-uth απευθύνουμε έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας και την πολιτική ηγεσία να δεχτεί τους αριθμούς των εισακτέων φοιτητών που έχουν προτείνει τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και να θέσουν τέρμα στον παραλογισμό του υπερδιπλασιασμού των εισακτέων που προτείνεται από το «Σχέδιο Αθηνά».

Ανακοίνωση για τον αριθμό των εισακτέων που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά
2013-03-08

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό της για τον αριθμό των εισακτέων που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά.

Οι προτεινόμενοι αριθμοί εισακτέων έχουν ως εξής:

  • Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά, προτείνεται να δεχτεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 100 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 80 και σε παλαιότερα έτη ο αριθμός των εισακτέων ήταν 60. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 24 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 110 και σε παλαιότερα έτη 50. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 18 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτείνεται να δεχτεί 150 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 70 και σε παλαιότερα έτη 50 και 45. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 19 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προτείνεται να δεχτεί 200, ενώ το τρέχον έτος έχει 110 και σε παλαιότερα έτη 70. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
  • Το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών ομοίως προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 100 και σε παλαιότερα έτη 60 φοιτητές. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.

Θα πρέπει αν σημειωθεί πώς ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών επιβαρύνεται ετησίως με ένα ποσοστό περίπου 24% που αφορά σε φοιτητές ειδικών κατηγοριών (π.χ. εισακτέους από κατατακτήριες, αποφοίτους εσπερινών λυκείων, αποφοίτους λυκείων εκ Κύπρου κλπ). Το αποτέλεσμα είναι ο πραγματικός αριθμός των εισακτέων να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον
οριζόμενο σε κάθε περίπτωση τυπικό αριθμό εισακτέων.

Δεδομένου ότι:
α) οι υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εξοπλισμός κλπ) είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό ανεπαρκείς και η Σχολή μας σε ανθρώπινο δυναμικό (διδάσκοντες και βοηθητικό προσωπικό) είναι ήδη υποστελεχωμένη, και 

β) η φύση σπουδών μίας Πολυτεχνικής Σχολής εμπεριέχει μαθήματα τα οποία απαιτούν μικρές αναλογίες διδασκόντων/διδασκομένων και σχετικά μικρό απόλυτο αριθμό φοιτητών προκειμένου να γίνεται σε βάθος ποιοτική διδασκαλία,
η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (θέματα, εργασίες, στούντιο, projects, μη μετωπική διδασκαλία, ομάδες εργασιών και συζήτησης κλπ) καθίσταται άκρως προβληματική και το επίπεδο σπουδών κινδυνεύει με κατάρρευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ίδιος αριθμός εισακτέων προβλέπεται και για τα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, για τα περισσότερα των οποίων οι υποδομές έχουν ιστορία και σημαντική επάρκεια, το δε ανθρώπινο δυναμικό είναι πολυπληθέστερο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τα σοβαρότατα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά εργασίας, καλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν σοβαρά τον αριθμό των εισακτέων στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναλογική ισοτιμία ως προς τους πόρους (προσωπικό, υποδομές, κλπ) με τα άλλα πολυτεχνικά τμήματα της χώρας (και με τήρηση κατά ειδικότητα μιας όμοιας αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων) και να συναινέσουν στους πολύ μικρότερους αριθμούς που θα προτείνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο μέχρι την προθεσμία που ετέθη για τις 12 Μαρτίου.

Βόλος, 6 Μαρτίου 2013

Νικόλαος Ηλιού
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Μποζάνης
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Θεολόγος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παναγιώτης Τσιακάρας
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Όλγα Χριστοπούλου
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Παντολέων Σκάγιαννης
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χορήγηση δέκα υποτροφιών για μεταπτυχιακές Σπουδές από το Κρατικό Ινστιτούτο MASDAR στα Η.Α.Ε.
2012-06-08

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.masdar.ac.ae

Ετήσιος διαγωνισμός διδακτορικών διατριβών της Επιτροπής των Περιφερειών για το 2012 – «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
2012-05-15

Ο πλήρης κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών www.cor.europa.eu

Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
2012-04-20

Για 22η  φορά προκηρύσσεται φέτος από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ.
Για το 2012, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον κύκλο των Θετικών Επιστημών.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής προτάσεων έχει ορισθεί η 20η Απριλίου 2012.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραμματεία Βραβείου Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
Καλλιρόη Μαυραντώνη
Τηλ.: 2810 391509
E-mail: kalliroi@admin.forth.gr 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.forth.gr