Διοικητικά-Φοιτητικά θέματα

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ΤHMMY
2017-10-26

H Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηαχνικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι εδώ.

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ.
2017-10-20

Η Ανακήρυξη Υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ είναι εδώ

Φοιτητικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου 5X5
2017-10-17

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Γυναικείου Ποδοσφαίρου Volos 2004, διοργανώνει Φοιτητικό Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου

5 X 5, με τη συμμετοχή ομάδων, που θα συγκροτηθούν από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το τουρνουά, θα διεξαχθεί στο γήπεδο 5 X 5 ποδοσφαίρου, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017.

Δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, μέχρι την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017, στα τηλέφωνα : 24210-74208, 694780289

Email: apapant@uth.grasvolos2004@gmail.com,

Επισυνάπτονται : Ανακοίνωση, Αφίσα

http://upload.users.uth.gr/files/soccer tournament.pdf

 

http://upload.users.uth.gr/files/Poster.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2017-07-25

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμαρτύρονται έντονα για την κατάθεση του νομοσχεδίου που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και με τη μορφή του επείγοντος, ακολουθώντας τη συνηθισμένη τακτική προηγούμενων κυβερνήσεων.

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ. έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και έχουν εκφράσει σοβαρές διαφωνίες για σειρά σημαντικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, κατά τη φάση της διαβούλευσης του νομοσχεδίου (π.χ. ρυθμίσεις, για τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, για την εκλογή μελών διοίκησης των Α.Ε.Ι., για οικονομικά θέματα και θέματα καθημερινής διαχείρισης, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών).  Δυστυχώς, πολλές από τις προτάσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη στο κατατεθέν νομοσχέδιο.

 

Ειδικότερα, για το θέμα της αναγνώρισης των πενταετούς διάρκειας διπλωμάτων ως ενιαίων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), το οποίο αποτελεί μακροχρόνια διεκδίκηση των Πολυτεχνικών Σχολών, και ενώ υπήρξε διαβεβαίωση για την οριστική λύση του θέματος κατά τη διάρκεια των θεσμικών συναντήσεων του Υπουργού Παιδείας με τους Κοσμήτορες των Α.Ε.Ι. κατά τη φάση της διαβούλευσης, υπήρξε σοβαρή υπαναχώρηση από το αρχικό σχέδιο, με την προσθήκη ρύθμισης που ουσιαστικά ακυρώνει την αναγνώριση, αφού αφαιρεί από τους διπλωματούχους αυτούς τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ουσιαστικά δικαιώματα κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου. Ο Υπουργός Παιδείας στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων (8 Ιουλίου 2017) δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει αλλαγή της προσθήκης αυτής. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε δημιουργώντας ζήτημα αξιοπιστίας των όρων με τους οποίους γίνεται ο διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστημίων. Καλούμε, λοιπόν, τον Υπουργό Παιδείας, έστω και την τελευταία στιγμή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Βουλή να σεβαστεί τη δέσμευσή του και να προβεί σε αλλαγή της προσθήκης.

 

 

 

Διαδικασία χορήγησης, ολοκλήρωσης, διακοπής και τροποποίησης επιστημονικής άδειας μελών ΔΕΠ
2016-10-01

Η διαδικασία χορήγησης, ολοκλήρωσης, διακοπής και τροποποίησης επιστημονικής άδειας μελών ΔΕΠ που αποφασίστηκε στην 171/08.07.2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου η οποία υιοθέτησε την πρόταση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής που ελήφθη με απόφασή της στην 78/26.05.2016 συνεδρίασή της, παρουσιάζεται παρακάτω:

Χορήγηση και Ολοκλήρωση Επιστημονικής Άδειας μέλους ΔΕΠ

1)      Τα ακαδημαϊκά Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής μπορούν να θεσπίσουν εσωτερικούς κανόνες και κριτήρια για την επιλογή/χορήγηση, ολοκλήρωση, διακοπή και τροποποίηση επιστημονικής άδειας μελών ΔΕΠ εντός του πλαισίου των κείμενων νομοθετικών διατάξεων και των εσωτερικών διατάξεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Ο Πρόεδρος του Τμήματος εισηγείται τα αντίστοιχα θέματα στην Κοσμητεία της Σχολής, με την διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος με απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης.  Η εισήγηση του Τμήματος συζητείται σε συνεδρίαση της Κοσμητείας όπου λαμβάνεται απόφαση.  Η απόφαση της Κοσμητείας διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έκδοση της αντίστοιχης Πρυτανικής Πράξης.

2)      Η αίτηση χορήγησης επιστημονικής άδειας από τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του προγράμματος δραστηριοτήτων που αναφέρεται κατά την διάρκεια της επιστημονικής άδειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (π.χ. προσκλήσεις για εκπαιδευτική ή/και ερευνητική συνεργασία από άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, προσκλήσεις από εκδοτικούς οίκους, προσκλήσεις από εκθέσεις, κλπ). 

3)      Στην εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος στην Κοσμητεία (απόσπασμα πρακτικού) πρέπει να περιλαμβάνεται επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του τρόπου κάλυψης ή μη κάλυψης σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης,  των διδακτικών αναγκών κατά την διάρκεια απουσίας του αιτούντος.

4)      Η διαδικασία έγκρισης των επιστημονικών αδειών περιορίζεται χρονικά σε δύο συνεδριάσεις κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας τον Μάιο συζητούνται όσες αιτήσεις χορήγησης επιστημονικής άδειας αφορούν στο Χειμερινό εξάμηνο ή/και στο Εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους ενώ στη συνεδρίαση της Κοσμητείας τον Νοέμβριο συζητούνται όσες αιτήσεις χορήγησης επιστημονικής άδειας αφορούν στο Εαρινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους ή/και στο Χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

5)      Μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής άδειας του, το μέλος ΔΕΠ πρέπει να καταθέσει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων των επιστημονικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της άδειας στη Συνέλευση του Τμήματος, και αυτή διαβιβάζεται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, στην Κοσμητεία, στη Διεύθυνση Διοικητικού του Π.Θ. και στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (μέχρι σήμερα κατατίθεται μόνο στον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού).

Διακοπή Επιστημονικής Άδειας μέλους ΔΕΠ

Για την διακοπή επιστημονικής άδειας, τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να καταθέσουν αίτηση διακοπής της επιστημονικής τους άδειας, η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη και συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της επιστημονικής άδειας.  Η αίτηση διακοπής της επιστημονικής άδειας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, να συζητείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εισηγείται στην Κοσμητεία την απόφασή της με τη διαβίβαση του σχετικού αποσπάσματος πρακτικού της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση της Κοσμητείας λαμβάνεται απόφαση για την αίτηση διακοπής της επιστημονικής άδειας, η οποία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Π.Θ. για την έκδοση της αντίστοιχης Πρυτανικής Πράξης.

Τροποποίηση/επέκταση Επιστημονικής Άδειας μέλους ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης/επέκτασης της επιστημονικής τους άδειας εφόσον η αιτούμενη περίοδος αφορά περίοδο εντός του εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο εγκρίθηκε η επιστημονική άδεια και δεν παρακωλύεται η  εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.  Η αίτηση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, και η οποία αφού κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να συζητηθεί στη Συνέλευσης του Τμήματος.  Η απόφαση της Συνέλευσης (με απόσπασμα πρακτικού) διαβιβάζεται  στην Κοσμητεία.  Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος συζητείται στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση της Κοσμητείας και λαμβάνεται απόφαση για την αίτηση τροποποίησης/επέκτασης της επιστημονικής άδειας, η οποία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Π.Θ. για την έκδοση της αντίστοιχης Πρυτανικής Πράξης.

Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος

Φοιτητικός Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο Πεδίον Άρεως
2015-05-14

Με στόχο τη διευκόλυνση της στάθμευσης και κυκλοφορίας ποδηλάτων και την καλύτερη αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με αντικείμενο το σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (BicycleRacks).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων με την υποχρέωση δημιουργίας διατμηματικών ομάδων (τουλάχιστον από δυο τμήματα).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν νέες, ευρηματικές και υλοποιήσιμες λύσεις για την στάθμευση των ποδηλάτων στο περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Την οργάνωση του διαγωνισμού αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Πρόγραμμα
19 Μαρτίου: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού
23-30 Μαρτίου: Υποβολή ερωτήσεων στην διεύθυνση archweb -at- uth.gr
6 Απριλίου: Δημοσίευση Απαντήσεων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
14 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
21 Μαΐου: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και εκτυπωμένη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Βόλο αυτοπροσώπως ή θα σταλούν ταχυδρομικά. Και στις δύο περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, 12:00 το μεσημέρι. Καθυστερημένες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού ανατρέξτε στη σχετική προκήρυξη.

Για την πρόταση χωροθέτησης χρησιμοποιήστε το υπόβαθρο του Πεδίου Άρεως.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει, μαζί με την πρότασή σας, να παραδώσετε σε κλειστό φάκελο Α4 το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν

Ερ. Πόσες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων να υπολογιστούν;
Απ. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης δεν είναι δεσμευτικός, αλλά ενδεικτικά μπορείτε να υπολογίσετε 50 θέσεις στάθμευσης ανά Τμήμα.

Ερ. Θα πρέπει όλες οι θέσεις σταθμεύσεις ποδηλάτων να έχουν πρίζα;
Απ. Όχι όλες.

Ερ. Θα μπορούσαν οι θέσεις σταθμεύσεις να χωροθετηθούν και στους χώρους πρασίνου; Απ. Όχι, μόνο σε σκληρά δάπεδα.

Ερ. Απαιτείται σκίαστρο;
Απ. Δεν είναι απαραίτητο.

Ερ. Μπορούν να τοποθετηθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και εκτός Πολυτεχνικής στα πεζοδρόμια;
Απ. Ναι.

Ερ. Επιτρέπεται ομάδα φοιτητών που να ανήκουν όλοι στο ίδιο τμήμα;
Απ. Όχι

 

Car Pooling
2014-05-21

η Πολυτεχνική Σχολή έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει την πλατφόρμα UthPool. Πρόκειται για ένα σύστημα car pooling που χρησιμοποιείται διεθνώς σε μεγάλη κλίμακα, το οποίο κατασκευάστηκε προκειμένου να καταστήσει τις μετακινήσεις μας πιο ευχάριστες.

Η συμμετοχή στο σύστημα προορίζεται μόνο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Π.Θ., και σας καλούμε να την αγκαλιάσετε και να τη χρησιμοποιήσετε όσο περισσότερο γίνεται, όπως και να στείλετε σχόλιά σας στη διαχείριση του συστήματος για να εφαρμοστούν τυχόν βελτιώσεις.

Καλά και ευχάριστα ταξίδια!

Παντελής Σκάγιαννης
Κοσμήτορας Π.Σ. Π.Θ.

Συλλογή υπογραφών κατά του υπερδιπλάσιου αριθμού εισακτέων στην Πολυτεχνική Σχολή
2013-03-27

Στη σελίδα http://www.ipetitions.com/petition/eisakteoi-polytechnikis-uth απευθύνουμε έκκληση προς τον Υπουργό Παιδείας και την πολιτική ηγεσία να δεχτεί τους αριθμούς των εισακτέων φοιτητών που έχουν προτείνει τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και να θέσουν τέρμα στον παραλογισμό του υπερδιπλασιασμού των εισακτέων που προτείνεται από το «Σχέδιο Αθηνά».

Ανακοίνωση για τον αριθμό των εισακτέων που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά
2013-03-08

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό της για τον αριθμό των εισακτέων που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά.

Οι προτεινόμενοι αριθμοί εισακτέων έχουν ως εξής:

    • Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά, προτείνεται να δεχτεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 100 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 80 και σε παλαιότερα έτη ο αριθμός των εισακτέων ήταν 60. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 24 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
    • Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 110 και σε παλαιότερα έτη 50. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 18 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
    • Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτείνεται να δεχτεί 150 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 70 και σε παλαιότερα έτη 50 και 45. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 19 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
    • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προτείνεται να δεχτεί 200, ενώ το τρέχον έτος έχει 110 και σε παλαιότερα έτη 70. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.
    • Το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών ομοίως προτείνεται να δεχτεί 200 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 100 και σε παλαιότερα έτη 60 φοιτητές. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.

Θα πρέπει αν σημειωθεί πώς ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών επιβαρύνεται ετησίως με ένα ποσοστό περίπου 24% που αφορά σε φοιτητές ειδικών κατηγοριών (π.χ. εισακτέους από κατατακτήριες, αποφοίτους εσπερινών λυκείων, αποφοίτους λυκείων εκ Κύπρου κλπ). Το αποτέλεσμα είναι ο πραγματικός αριθμός των εισακτέων να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον
οριζόμενο σε κάθε περίπτωση τυπικό αριθμό εισακτέων.

Δεδομένου ότι:
α) οι υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εξοπλισμός κλπ) είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό ανεπαρκείς και η Σχολή μας σε ανθρώπινο δυναμικό (διδάσκοντες και βοηθητικό προσωπικό) είναι ήδη υποστελεχωμένη, και 

β) η φύση σπουδών μίας Πολυτεχνικής Σχολής εμπεριέχει μαθήματα τα οποία απαιτούν μικρές αναλογίες διδασκόντων/διδασκομένων και σχετικά μικρό απόλυτο αριθμό φοιτητών προκειμένου να γίνεται σε βάθος ποιοτική διδασκαλία,
η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (θέματα, εργασίες, στούντιο, projects, μη μετωπική διδασκαλία, ομάδες εργασιών και συζήτησης κλπ) καθίσταται άκρως προβληματική και το επίπεδο σπουδών κινδυνεύει με κατάρρευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ίδιος αριθμός εισακτέων προβλέπεται και για τα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, για τα περισσότερα των οποίων οι υποδομές έχουν ιστορία και σημαντική επάρκεια, το δε ανθρώπινο δυναμικό είναι πολυπληθέστερο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τα σοβαρότατα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στην αγορά εργασίας, καλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν σοβαρά τον αριθμό των εισακτέων στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναλογική ισοτιμία ως προς τους πόρους (προσωπικό, υποδομές, κλπ) με τα άλλα πολυτεχνικά τμήματα της χώρας (και με τήρηση κατά ειδικότητα μιας όμοιας αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων) και να συναινέσουν στους πολύ μικρότερους αριθμούς που θα προτείνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο μέχρι την προθεσμία που ετέθη για τις 12 Μαρτίου.

Βόλος, 6 Μαρτίου 2013

Νικόλαος Ηλιού
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Μποζάνης
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Θεολόγος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παναγιώτης Τσιακάρας
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Όλγα Χριστοπούλου
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Παντολέων Σκάγιαννης
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χορήγηση δέκα υποτροφιών για μεταπτυχιακές Σπουδές από το Κρατικό Ινστιτούτο MASDAR στα Η.Α.Ε.
2012-06-08

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.masdar.ac.ae

Ετήσιος διαγωνισμός διδακτορικών διατριβών της Επιτροπής των Περιφερειών για το 2012 – «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
2012-05-15

Ο πλήρης κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής των Περιφερειών www.cor.europa.eu

Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
2012-04-20

Για 22η  φορά προκηρύσσεται φέτος από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ.
Για το 2012, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον κύκλο των Θετικών Επιστημών.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής προτάσεων έχει ορισθεί η 20η Απριλίου 2012.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραμματεία Βραβείου Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
Καλλιρόη Μαυραντώνη
Τηλ.: 2810 391509
E-mail: kalliroi@admin.forth.gr 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.forth.gr