Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου μας και τα Τμήματα που τη συναπαρτίζουν έχουν ως στόχο και εργάζονται ακαταπόνητα στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής αριστείας. Στη δύσκολή φάση που διανύει η χώρα μας, είμαστε πεπεισμένοι πως η ακαδημαϊκή εργασία με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι μια σοβαρή γραμμή άμυνας απέναντι στην απόπειρα της γενικότερης υποβάθμισης και υποτίμησης της αξίας της χώρας και των πανεπιστημίων της.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολυποίκιλες. Ο διεθνής ανταγωνισμός είναι σκληρός, και οι εσωτερικές συνθήκες πολύ επιβαρυμένες από την έλλειψη πόρων που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, αλλά και από τις μεγάλες προκλήσεις και αλλαγές  - όχι πάντα προς το καλύτερο – που επιτάσσονται με τον νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, η Πολυτεχνική Σχολή καλείται να κρατήσει το υψηλό της επίπεδο και να κάνει περαιτέρω άλματα για τη βελτίωσή του. Οι άξονες που  η πορεία μας κινείται είναι: α) οι σπουδές & η διδασκαλία, και β) η έρευνα & η εφαρμοσμένη έρευνα. Στους άξονες αυτούς επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, τις συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων, τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την αξιοποίηση νέων τρόπων διδασκαλίας, την ενίσχυση της κριτικής και ερευνητικής σκέψης, την ενθάρρυνση της πρωτοποριακής έρευνας, του πειραματισμού και της δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων κι άλλων τρόπων, πάντα με τήρηση των αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας στην οποία δίνουμε συνειδητά μεγάλη σημασία.

Για την επίτευξη των στόχων μας είναι αναγκαίοι οι ανθρώπινοι (διδάσκοντες & προσωπικό πολλών ιδιοτήτων και ειδικοτήτων) και οι υλικοί πόροι (υποδομές – κτήρια, κονδύλια) που στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο να εξευρεθούν.

Παρ΄όλ’ αυτά, με τις συνεργασίες μας, με την κινητικότητά μας, με τις όποιες δυνατότητες μας δίνονται, επιχειρούμε και θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία έστω ένα μικρό μέρος των προβλημάτων και να παράσχουμε στους φοιτητές μας την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή κοινότητα την πιο αξιόλογη ερευνητική μας παρουσία.

Υπάρχει και ένας άλλος τομέας όμως αυτός της στενής μας σχέσης με την τοπική κοινωνία που η Πολυτεχνική Σχολή του ΠΘ έχει πλέον κατοχυρώσει ως παράδοση πάνω στην οποία συνεχώς εργαζόμαστε δημιουργικά. Πιστεύουμε πως η πολύτιμη αυτή σχέση μας είναι αμοιβαία επωφελής και ηθικά δίκαια.

Όλοι μαζί λοιπόν πορευόμαστε σε μια δύσκολη εποχή με δύσκολους στόχους και με πολλές ελπίδες.