Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Σύνδεσμοι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών –
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ)


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Δήμος Βόλου

Réseau Méditerranéen des Écoles d’Ingénieur (RMEI)