arch photo arch photo arch photo

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1999. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιχειρεί μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του μία διεύρυνση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και την ένταξη των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας) ως βασικών εργαλείων ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος με την αποκατάσταση και επανάχρηση υπαρχόντων κτιρίων και το βιοκλιματικό σχεδιασμό νέων κτιρίων. Η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με τίτλο «Συμβιώσεις». Διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα.

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εκπονούνται διδακτορικές διατριβές.

Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήματος: www.arch.uth.gr
Διεύθυνση Τμήματος: Πεδίον Άρεως, Τ.Κ.383 34, Βόλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 74239, 74209, 74263