Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή
photo photo photo

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο. Στεγάζεται σε ένα από τα κτίρια των πρώην Εργοστασίων Παπαρήγα στο Πεδίον Άρεως που μετατράπηκε σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και εργαστήρια.

Oι πρώτοι φοιτητές εισήλθαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994 - 1995. Τον Αύγουστο του 1994 προκηρύχθηκαν οι πρώτες θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος. Κατά την τρέχουσα φάση υπηρετούν 19 εκλεγμένοι Καθηγητές/Λέκτορες, το δε εκπαιδευτικό έργο καλύπτεται με την συνδρομή 3 μελών ΕΔΙΠ, διδασκόντων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 και μεταπτυχιακών υποτρόφων.


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

  • Να παράσχει υψηλού επιπέδου γνώσεις στο πεδίο της Πολιτικής Μηχανικής και να διαμορφώσει αποφοίτους με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα.
  • Να παράσχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ευρύ πεδίο αντικειμένων πολιτικού μηχανικού που συχνά απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε τομείς έρευνας με κινητικότητα των φοιτητών και των διδασκόντων.
  • Να αναπτύξει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με διεθνή απήχηση και αναγνώριση.
  • Να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων πραγματοποιείται στο πλαίσιο παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και ερευνητικής δραστηριότητας  σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Επιπρόσθετα το Τμήμα επιδιώκει την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων με επίγνωση των  απαιτήσεων της κοινωνίας και των επιμέρους μελών της και σεβόμενο τις δημοκρατικές αξίες, τις θεμελιώδεις αρχές αξιοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης.

 

Διεύθυνση ιστοσελίδας Τμήματος: www.civ.uth.gr
Διεύθυνση Τμήματος: Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 74114, 74182