Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

Αποφάσεις Συναντήσεων Πολυτεχνικών Σχολών

16η Συνάντηση (13.12.2010)
Πρακτικά

15η Συνάντηση (4-5.6.2010)
Ανακοίνωση θέσπισης πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ανακοίνωση έγκρισης ένταξης στο ΤΕΕ των διπλωματούχων των τμημάτων μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Επιβολή ανωτάτου ορίου σε μετεγγραφές πάσης φύσεως σε πολυτεχνεία και πολυτεχνικές σχολές
Ψήφισμα

14η Συνάντηση (12.4.2010)
Ανακοίνωση

13η Συνάντηση (10.3.2010)
Ανακοίνωση

12η Συνάντηση (8.2.2010)
Δελτίο τύπου

11η Συνάντηση (5-6.11.2009)
Αποφάσεις 11ης Συνάντησης

10η Συνάντηση (17.7.2009)
Ανακοίνωση συνάντησης με ΥΠΕΠΘ
Σχετικά με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ

9η Συνάντηση (4.7.2009)
Σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης για την εισήγηση του ΥΠΕΠΘ περί ισοτιμίας Master

8η Συνάντηση (11.6.2009)
Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την Ισοτιμία Διπλωμάτων
Απόφαση σχετικά με την Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Απόφαση σχετικά με την Εκπόνηση Μελετών από τα Πανεπιστήμια
Απόφαση σχετικά με τις προδιαγραφές Τμημάτων Μηχανικών
Σχετικά με τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες
Σχετικά με τη συνεργασία Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων

7η Συνάντηση (15.1.2009)
Απόφαση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα τεχνολόγων αποφοίτων ΤΕΙ
Απόφαση σχετικά με τις μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πολυτεχνεία

6η Συνάντηση (20.9.2008)
Απόφαση περί Ισοτίμησης Διπλώματος με Master

5η Συνάντηση (2.6.2008)
Απόφαση περί Ισοτίμησης Διπλώματος με Master
Ψήφισμα σχετικά με τα αντιακαδημαϊκά γεγονότα στην Σύγκλητο

4η Συνάντηση (14.3.2008)
Κατάργηση ΤΣΜΕΔΕ
Κόστος των σπουδών Μηχανικού στην Ελλάδα
Ισοτιμία Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Τμημάτων με Master

3η Συνάντηση (21.1.2008)
Ισοτιμία Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Τμημάτων με Master

2η Συνάντηση (4.12.2007)
Πρακτικά

1η Συνάντηση (23.7.2007