Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή

DEPARTMENT OF PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

FACULTY

Ασπρογέρακας Ευάγγελος Επικ. Καθηγητής  
Γοσποδίνη Ασπασία Καθηγήτρια  gospod@prd.uth.gr
Γούσιος Δημήτριος Καθηγητής goussios@prd.uth.gr
Δέφνερ Αλέξης Καθηγητής adeffner@prd.uth.gr
Καλλιώρας Δημήτριος Αν. Καθηγητής
dkallior@uth.gr
Κοτζαμάνης Βύρωνας Καθηγητής bkotz@prd.uth.gr
Κουσιδώνης Χρήστος Αν. Καθηγητής kousidon@prd.uth.gr
Λαλένης Κωνσταντίνος Καθηγητής  klalenis@prd.uth.gr
Ντυκέν Μαρί Νοέλ Καθηγήτρια mdyken@prd.uth.gr
Περάκης Κωνασταντίνος Καθηγητής perakis@prd.uth.gr
Πετράκος Γεώργιος Καθηγητής petrakos@prd.uth.gr
Πολύζος Σεραφείμ Καθηγητής spolyzos@uth.gr
Σαπουνάκης Άρης Καθηγητής sapounakis@gmail.com
Σκάγιαννης Παντολέων Καθηγητής leonska@prd.uth.gr
Σταθάκης Δημήτριος Αν. Καθηγητής dstath@uth.gr
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος Επικ. Καθηγητής ntriant@uth.gr
Τσέλιος Βασίλης Επικ. Καθηγητής
vtselios@prd.uth.gr
Χριστοπούλου Όλγα Καθηγήτρια ochris@prd.uth.gr
Χαϊνταρλής Μάριος Επικ. Καθηγητής marioshaidarlis@uth.gr
     

EMERITI

Κοκκώσης Χάρης  
hkok@prd.uth.gr
Μπεριάτος Ηλίας  
beriatos@uth.gr
Οικονόμου Δημήτριος  
deconom@uth.gr